Naad Yoga

Naad Yoga - Sångmeditation

Inom Kundaliniyogan finns en rik repertoar

av mantran med rörelse som kallas

Celestial communication (himmelsk kommunikation).

Mantran som har en hög energinivå och

skapar harmoni i kropp och sinne.

Rörelserna hjälper till att öppna upp

ytterligare en dimension som gör det

lättare att fokusera i meditationen.

Vi fördjupar oss i mantratraditionen med

dess olika tekniker, effekter, affirmationer och betydelser.

Ett sätt att medvetet skapa lugn, harmoni

och ett positivt flöde i vardagen. Mantratexten

består av olika namn på universums kreativa

gudomliga energi. Syftet med meditationen

är att du ska se och känna igen denna energi

inom dig själv. Att bli ett med Nuet.

Ett Naad Yogapass är en blandning av fysiskt jordande yoga för de tre nedersta chakran och himmelska mantran som öppnar upp de tre övre chakran, så att hjärtat kan lysa klart. Att anstränga sin fysiska kropp, skapar harmoni och glädje i din existensiella tillvaro till det Existentiella jaget medan mudras och mantran stimulerar det Intuitiva jaget så att hjärtat och själen kan fröjdas.

Wahe Guru

På tisdagkvällar under ht-14 startar en kurs 19.00-20.30 på Ananda Yogastudio Växjö

Anmälan och frågor 076- 33 75 888