Behandlingsrummets adress är

Bergdala 12 (hemma hos).

Priset 450 kr

Jag gör även hembesök eller använder annat behandlingsrum.

Klangmassage

kallas ett västerländskt terapheutiskt koncept av Peter Hess.

De ljudande skålarna läggs på kroppen aktiverade av en mjuk klubba för en mycket

djupgående stimulans. Behandlingen har stor inverkan på både fysiska åkommor

och mentala obalanser. Skålarnas vibrationer stimulerar till kroppslig harmoni

psykisk balans och välbefinnande. Du har dina kläder på dig och en filt över dig.

Behandlingen tar ca 1 timme och en kvart.

Skålarnas vibrationer

letar upp och riktar sig till de områden i kroppen som har en stagnerad energi dvs

en skada, värk eller annan åkomma. Vibrationen löser upp blockeringar och får

igång kroppens normala flöden igen. Cellerna får tillbaka sin ideala frekvens.

Skålarnas vibrationer har också en djupgående effekt på hjärnan.

Sinnet frikopplas och du går in i meditation.

I det tillståndet rensas huvudet på stagnerade tankemönster. Detta nya space

tar plats och problem och missmod löses upp.